שכבה ז'

בעמוד זה תמצאו עזרי הוראה הכוללים דפי עבודה רגילים ומתוקשבים, פעילויות, דפים מסכמים, מדריכים למורה ומצגות עזר ללמידה מרחוק ומקרוב על ידי לחיצה על הנושא המתאים.

תחום מספרי

כאן תוכלו למצוא חומרי לימוד בתחום המספרי למשל- פעולות במספרים חיוביים ומכוונים, מערכת צירים ועוד.

הכנסו מכאן

תחום אלגברי

כאן תוכלו למצוא חומרי לימוד בתחום האלגברי, למשל- ביטויים אלגבריים, פתרון משוואות ושאלות מילוליות, פונקציות ועוד.

הכנסו מכאן

תחום גאומטרי

כאן תוכלו למצוא חומרי לימוד בתחום בגאומטרי, למשל- שטחים והיקפים של צורות, חישובי זוויות, מעגל ועוד. 

 הכנסו מכאן

פעילויות ממרכז מורים

כאן תוכלו למצוא קישורים לפעילויות ומדריכים ממרכז מורים לשכבה ז'

דפי תרגול מסכמים

כאן תוכלו למצוא דפי עבודה הכוללים מספר נושאי לימוד, שאלות ממיצבים של שכבה ח' המותאמות לשכבה ז', דפי ריענון רובד נמוך ודפי מסכמים של משרד החינוך

הכנסו מכאן

דפים מתוקשבים

כאן תוכלו לשתף דפים מקוונים של LiveWorksheet או TeacherMade, שאלוני פורמס להוראה מקוונת בנושאים שונים, משימות מטח ותכנים דיגיטאליים

הכנסו מכאן