שכבה ח'

תחום מספרי

כאן תוכלו למצוא חומרי לימוד בתחום המספרי למשל- יחס, פרופורציה, קנה מידה, סטטיסטיקה ועוד.

                         הכנסו מכאן

תחום אלגברי

כאן תוכלו למצוא חומרי לימוד בתחום האלגברי, למשל- פתרון משוואות, פונקציה קווית, טכניקה אלגברית ועוד.

                                הכנסו מכאן

תחום גאומטרי

כאן תוכלו למצוא חומרי לימוד בתחום בגאומטרי, למשל- חפיפת משולשים, דימיון משולשים, משפט פתגורס ועוד. 

                                       הכנסו מכאן

פעילויות ממרכז מורים

כאן תוכלו למצוא קישורים לפעילויות ומדריכים ממרכז                                        מורים לשכבה ח'

                         הכנסו מכאן

דפי תרגול מסכמים

כאן תוכלו למצוא דפי עבודה הכוללים מספר נושאי לימוד,            שאלות ממיצבים של שכבה ח' , ותרגולים שונים

                           הכנסו מכאן

דפים מתוקשבים

כאן תוכלו לשתף דפים מקוונים של LiveWorksheet או TeacherMade, שאלוני פורמס להוראה מקוונת בנושאים שונים, משימות מטח ותכנים דיגיטאליים

                              הכנסו מכאן