פעילויות לשיעור סינכרוני

ההפניות הבאות כוללות פעילויות קצרות שאפשר לשלב בשיעורים סינכרוניים, או מצגות משולבות.