שכבה ט'

בעמוד זה תמצאו עזרי הוראה הכוללים דפי עבודה רגילים ומתוקשבים, פעילויות, דפים מסכמים, מדריכים למורה ומצגות עזר ללמידה מרחוק ומקרוב על ידי לחיצה על הנושא המתאים.


אלגברה

כאן תוכלו למצוא חומרי לימוד בתחום האלגברי, למשל- ביטויים אלגבריים, פתרון משוואות ושאלות מילוליות ועוד.

הכנסו מכאן

פונקציות

כאן תוכלו למצוא תכנים בנושים של פרבולה, פונקציה קווית, פונקציות כלליות ועוד.

הכנסו מכאן

גאומטריה

כאן תוכלו למצוא חומרי לימוד בתחום בגאומטרי, למשל- חישובי זוויות, משפחת המרובעים, מעגל ועוד.

                                     הכנסו מכאן

סוף שנה וחומרים תוספתיים

כאן תמצאו תרגולים לנושאים שאינם כלולים בתוכנית הלימודים של כיתה ט', לקראת מעבר לכיתה י'

הכנסו מכאן

חוברות מסכמות

כאן תמצאו דפי חזרה הכוללים מספר נושאי לימוד וקישורים לחוברות לימוד מסמכות בנושאים השונים

                         הכנסו מכאן

דפים מתוקשבים

כאן תוכלו לשתף דפים מקוונים של LiveWorksheet או TeacherMade, שאלוני פורמס להוראה מקוונת בנושאים שונים, משימות מטח ותכנים דיגיטאליים

הכנסו מכאן