MOODLE
         משרד החינוך

מורים יקרים,

משרד החינוך וצוות ההדרכה מתמטיקה חט"ב, שמחים לפתוח את מרחבי הלמידה בסביבת המודל לחטיבת הביניים.

במרחבים תמצאו חומרים להקנייה, תרגול בסביבת המודל ותרגול נוסף.

השיתוף הוא חינמי!

סביבה זו היא סביבה בפיתוח והיא תעבור שדרוג במהלך חודש נובמבר.

כל מורה יכול לפתוח מרחב מלווה מקצוע לכל אחת מהכיתות שלו, מרחב שבו התלמידים יכולים לתרגל לאורך השנה כולה, והמורה יכול לעקוב אחר הפעילות של תלמידיו. 

מוקד לתמיכה טכנית של אתר המודל: 0733983960


בהצלחה!

מודל - בואו נתחיל!

לקישור לאשף יצירת מרחב מלווה מקצוע לחצו כאן

איך מתחילים?

לחצו כאן למעבר לעמוד הסבר עם סרטוני הדרכה ליצירת מרחב מלווה מקצוע, היכרות עם המרחב, היכרות עם סוגי המבדקים ועוד. 

אוסף שאלות ותשובות

ייתכן והשאלה שלך כבר נשאלה ויש עליה תשובה באוסף שאלות ותשובות. לחצו כאן למעבר למסמך.

מפגש מדריכים בנושא מודל

הכנסו לכאן לצפייה במפגש זום להסבר על סביבות המודל.

מצגת הסבר על המודל

כל הפרטים על המערכת מוצגים בקישור במצגת של אבי נתן.

משוב על המודל

מורים יקרים, סביבת המודל היא סביבה בפיתוח ותעבור שדרוג במהלך חודש נובמבר. נשמח שתשתפו אותנו בתובנות מתוך הלמידה וההוראה בסביבה זו.

תודה צוות הדרכה במתמטיקה.